Hedison

Wyłączny dystrybutor marki na Polskę

Kontakt

Adres

ul. Chrościckiego 25, 02-404 Warszawa

Zadzwoń

Skontaktuj się z Nami

This is HTML message."; $message .= "

This is headline.

"; $header = "From:abc@somedomain.com \r\n"; $header .= "Cc:afgh@somedomain.com \r\n"; $header .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $header .= "Content-type: text/html\r\n"; $retval = mail ($to,$subject,$message,$header); if( $retval == true ) { ?>
Zamknij
Zamknij